Paksi Képtár

Paksi Képtár

EMELET_TRANKER KATA_Hiányzó végtelen

A legfiatalabb generációhoz tartozó Tranker Kata érzékeny alkotásaiban a vizuális élmény mély gondolatisággal párosul. Kisméretű elemekből építkező, részlet gazdag, finom munkái intim közeget teremtve járják körül mindennapjaink kérdéseit: a szemlélődés tárgyát szociokulturális tényezők, a szubjektum, az egyén és a társadalom viszonya, az identitásformálás- és keresés kérdései képezik. Munkáiban elsősorban az ember önmagához és a világhoz való viszonyának értelmezése és szubjektív rendszerezése valósul meg. A gyakran konceptualista installációk, kollázsok, objektek, grafikák, videók és analóg fotók személyes hangvétele ellenére a műveken keresztül Tranker a „minden emberre jellemző törvényszerűségeket” keresi. Teszi mindezt az alkotáshoz szokványosan felhasználandó anyagok és technikák széles repertoárjával: a papírból és fából készült részletek gyakran talált tárgyakkal, könyvekkel, törött tányérral, éremmel, gyertyával egészülnek ki, amelyek a sík- és a tér mezsgyéjén egyensúlyoznak. Az efemer anyagok, a sérülékeny, finom illesztések és összeállítások a törékenység, ideiglenesség fogalmait idézik.

SERIAL PROJECT_ALBERT ÁDÁM_Dekonstruált jelentés melankóliája/Melancholy of the Disconstructed Meaning

Albert Ádám rendkívül komplex művészetelméleti kérdésekre reflektál, nagy erudícióval megalkotott intellektuális konstrukció, melynek mértéktartó esztétikuma mintha az érzékien megformált, „retinális” művészet jelenkori válságára is utalna, olyan problémákra, melyekről oly szívesen olvasnánk el a Goethe-kor nagyjainak véleményét.

MEGJELENT

BAK Imre
Aktuális időtlen
Egy életmű rétegei / 1967-2015

Szerkesztő: Fehér Dávid
Szöveg: Hajdu István, Arturo Schwarz, Fehér Dávid
Vászon, színes, 256 o.
Kiadó: Paksi Képtár, 2016
Ár: 7500,-
ISBN 978-615-5121-17-3


Megrendelem

 


 

   
   
ÖNKÉNTESSÉG a Paksi Képtár  
p
pkh