Paksi Képtár

PK ǀ Videó


Itt egy videofilmet nézhet meg, ha Flash plugint telepít. A Flash plugint ingyenesen letöltheti innen.

2012. január 6.

Áfrány Gábor, Harsányi Réka, Lepsényi Imre, Tóth Zs. Szabolcs, Szegedy-Maszák Zoltán, Szüts Eszter_Emberi beavatkozással készült művek_2011. november 25. - 2012. január 29.

Itt egy videofilmet nézhet meg, ha Flash plugint telepít. A Flash plugint ingyenesen letöltheti innen.

2012. január 26.

Serial Project No.4: CSsontó Lajos_God Bless_2011.szeptember 23-november 6.

Itt egy videofilmet nézhet meg, ha Flash plugint telepít. A Flash plugint ingyenesen letöltheti innen.

2011. május 28.

Fliegauf Benedek_Tejút_2011. május 26 - július 10.

A Tejút kilenc novellaszerű kisfilmből összefűzött alkotás, színei kivétel nélkül óriási totálokban jelennek meg, rendezőjük szerint így tartják fenn azt a fajta feszültséget, kifejezőerőt, amelyet a hagyományos snittelés képtelen megvalósítani.

Itt egy videofilmet nézhet meg, ha Flash plugint telepít. A Flash plugint ingyenesen letöltheti innen.

2011. március 27.

Dialog_Series_Hartmut Böhm-Haász István_Mintamondatok_2011. február 26 - április 24.

Formát írnak - Fontos ez a kifejezés, mert azt a tényt jelöli, hogy egy anyagra, mely már rendelkezik anyagi, tehát optikailag látható karakterrel, tehát domborzattal, mintával, nem egy formát aggatnak rá, hanem formát írnak az anyagba, összhangban – legalábbis genetikailag- az anyag jellegével, karakterével. Ami aztán ebből keletkezik, tárgyak, melyek egyrészt nagyon erős anyagi jelenléttel bírnak -melyet gyakran monokróm színvilág hangsúlyoz- , másrészt olyan tárgyak, melyeket magas fokú stilizálás jellemez.

Itt egy videofilmet nézhet meg, ha Flash plugint telepít. A Flash plugint ingyenesen letöltheti innen.

2011. január 10.

Serial Project No.3: VINCZE OTTÓ_Kognitiv mentés_2010. november 26.-2011. február 6.

Asszociációs hálóm a természettől indult, belepiszmogott a fizika fogalomtárába, majd utalt az esztétika, a kultúra és a társadalom világára. De mi van a múzeummal? Annak közhelyesre szaggatott mentés-metaforájával? A 19. századot foglyul ejtette a múlt megmentésének paternalista gondolata. Tökéletes múlt - szemben a széthulló jelennel. De az érték felszínre hozható. Megmenthető. A süllyedés és a mentés az emberi civilizáció és a 19. századi múzeumtudomány nagyhatású metaforája - egyben átfogó magyarázati sémája - volt. Tiszteletreméltó és érthető megközelítés. Ma már inkább tudománytörténeti pillanat. Módszertani kritikával feldolgozható kutatási tárgy. A múzeumi kiállítás egy tárlója. Egy fejezet a múzeum nagy narratívájában. Ha így nézzük, akkor nem ragadunk bele menthetetlenül az ideákba, vagy a szépen polírozott „egyszervolt, hol nem volt" világába.

Itt egy videofilmet nézhet meg, ha Flash plugint telepít. A Flash plugint ingyenesen letöltheti innen.

2010. június 3.

KARDOS SÁNDOR: Átváltozás_2010. május 21-június 6.

Egy különleges technikai megoldás adta az ötletet, hogy Franz Kafka: Átváltozás című novellájából filmet készítsenek: egy 6 objektívből és a mögöttük elhelyezkedő CCD lapkákból álló kameráról van szó, amely a körülöttük lévő teret 360 fokban leképezi, a 6 különálló képet pedig egy számítógépes rendszer összefüggő gömbbé alakítja. Tekintettel arra, hogy a műszer működése sokban hasonlít egy rovar szeméhez, megpróbálták a kafkai történetet elejétől a végéig egy bogár – Gregor – szubjektív szemszögéből feldolgozni. Kardos Sándor alkotása nyerte a Hollywood Reel Independent Film Festival legjobb rövidfilm kategóriájának díját. http://www.digitalelite.net/Metamorphosis2010.html

Itt egy videofilmet nézhet meg, ha Flash plugint telepít. A Flash plugint ingyenesen letöltheti innen.

2010. március 12.

Serial Project No.2: KOKESCH ÁDÁM: Paradigmatikus reláció_2010. február 25-április 25.

Itt egy videofilmet nézhet meg, ha Flash plugint telepít. A Flash plugint ingyenesen letöltheti innen.

2009. december 7.

RECONNAITRE_2009. november 19. - 2010. január 24.

Itt egy videofilmet nézhet meg, ha Flash plugint telepít. A Flash plugint ingyenesen letöltheti innen.

2009. szeptember 24.

GÁYOR TIBOR: L'arte d'invenzione_2009. szeptember 24-november 1.

Gáyor egész tevékenységének középpontjában olyan elvont kérdések állnak, melyek a plasztikai fejlődés, a logikus formaszerveződés, a zárt rendszerek belső mozgása törvényszerűségeit tárják fel. Ez a művészeti kiindulópont, éppen általánossága és immanens logikája miatt nem kapcsolódik közvetlenül sem a személyes létállapotok közvetítéséhez (- tehát nem szubjektív-expresszív attitűd -), sem a társadalmi, kultúrtörténeti kontextus, tradíció, konvenció rendszerek kritikai értelmezéséhez, alternatív újrafogalmazásához (- tehát nem szociologizáló, nem anti-művészeti, nem expanzionista attitűd -). A tisztán önmagára vonatkoztatott vizuális-plasztikai rendszer tehát nem tartalmaz konkrét történeti, kultúrtörténeti mozzanatokat, sem konvencionális jelentéseket, toposzokat, s nincs regionális meghatározottsága. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy mint történeti jelenség, mint művészettörténeti produkció, mint kulturális képződmény elemezhetetlen a maga környezetében és idejében. Ellenkezőleg. Mert az elvont egyetemesség, a zárt és immanens rendszerelvűség, a történeti vonatkozás-nélküliség is egy adott kulturális kontextusban kapja meg a maga „tiszta" karakterét, itt nyeri el funkcióját és tölti be a maga feladatát.

Itt egy videofilmet nézhet meg, ha Flash plugint telepít. A Flash plugint ingyenesen letöltheti innen.

2009. május 12.

Serial Project No.1: KESERUE ZSOLT_23 Monológ_2009. május 12 -június 7.

4 csatornás videó installáció szimultán hanggal a videó anyag teljes hossza: 822 perc (DV videó 24 db DVD-n, képarány 4:3) Az installáció a Nagyolvasztó című ismeretterjesztő-dokumentum film nyersanyagát tartalmazza. A 23 interjú alany monologizál egyidejűleg, Dunaújváros kulturális életének kialakulásáról és benne saját szerepéről.

Itt egy videofilmet nézhet meg, ha Flash plugint telepít. A Flash plugint ingyenesen letöltheti innen.

2009. március 11.

Témák és momentumok_2009. március 11-április 26.

Itt egy videofilmet nézhet meg, ha Flash plugint telepít. A Flash plugint ingyenesen letöltheti innen.

2008. december 9.

Szegedy-Maszak Zoltán _ Magányos és társas művek_2008. december 4. - 2009. február 8.

Szegedy - Maszák Zoltán műveiben a valóság elemeiből gondolati tereket hoz létre, tér-koncepciókat állít elő, amelyekben aktív szemlélőként - szereplőként jelölhetjük ki helyzetünket. A műveket, vagyis az egyes közelítéseket, amelyeket Joseph Kosuth kifejezését kölcsönvéve propozícióknak nevezhetünk, látványviláguk alapján csoportokba rendezhetjük, elkülöníthetjük. A létrehozott tér, általános jellegzetességeit tekintve azonban nem függ attól, hogy milyen médium révén jelenik meg. Szegedy - Maszák terei a átvitt értelemben véve zajos terek, bennük mégis úgy kerülnek sorban elénk az egyes motívumok, ahogy zeneműben a témák, hogy megteremtsék a gondolati és a valós tér elmélyült összevetésének lehetőségét.

Itt egy videofilmet nézhet meg, ha Flash plugint telepít. A Flash plugint ingyenesen letöltheti innen.

2008. szeptember 17.

Dialog Series_Vera Molnar: Hommage a Dürer variációk _ Francois Morellet: Jelzések _ 2008. szeptember 11-november 16.