Kiállítások

2014. november 29. - 2015. február 22.
Megnyitó: 2014. november 28. 18:00
NEMES MÁRTON_Megfestett festék

NEMES MÁRTON_ Megfestett festék

2014/11/29-2015/02/22

Megynitó: 2014/11/28 18.00 kor

Megnyitja: Maurer Dóra

 

 

Munkám ciklusról ciklusra változik, mégis az absztrakció és az ábrázolás határmezsgyéjén mozogva egy jól kitapintható, koherens metodikával fejlődik. Bezárt üzletek magára hagyott kirakataitól indulva, a különböző sematizált bomló modernista építészeti képződményeken át jutottam el először a konkrét, kontextussal nem terhelt magányos
faldarabokhoz, majd ezen túllépve a fal részleteként magához a felülethez, az anyaghoz. Mintha az általános nézőpontból egyre közelebb haladva, bele-zoomolva redukálnám a látványt az elemi formákig, amely esetemben nem elvonatkoztatott, hanem nagyon is organikus. Bomlás, kopás, fragmentálódás, inkonzisztencia, mind anyagi tulajdonságként, magában a festékben megjelenítve szerepelnek a vásznon. Az anyag önmagát jelent, mégis kommunikál.
Képről képre jönnek létre olyan események az anyagok kölcsönhatásai során, melyek teljesen váratlanul érnek, megtalálom, felfogom, és tudatosan alkalmazom. A festményre, mint rétegek halmazára tekintek. Szándékosan konfrontáltatok kézzel esetlegesen megfogalmazott, és géppel törékeny kvázi tökéletességgel felhordott rétegeket. Fő technikám a festékszórás mikro és makro egységekben, a néhány milliméteres szórt képű airbrush- technikától a festékszóró spray-k köztes tartományán át a magasnyomású ipari kompresszorral betöltött monokróm felületekig. Fontos számomra az események sűrítése és tágítása a képen. Kisebb, tömörebb egységek váltják egymást nagyobb lélegzetvételű, nyugodtabb részekkel. A sűrítéseimet egyfajta utómunkálat, száradás
előtt beavatkozás jellemzi. Több nedves festékréteget hordok fel egymásra, melyeket a teljes száradás előtt visszatörlök. Ezáltal a már megszáradt, és még nedves
részek elcsúsznak egymáson, a váratlan keveredések indirekt módon nagyon finoman részletező festészet minőségeket generálnak. Másik módszerem a visszamosás. Az egymásra fújt festékrétegeket szintén a száradás beállta előtt vízzel nagy nyomással fújva feloldom, és a vizes kezelés idejétől függően akár teljesen vissza is mosom. Az eredmény fátyolos rétegek, természet képződményekhez hasonló szerkezetek. Ez a karakterű festészet magatartás közel hozza
munkámat a poszt-internet generáció képi világához és problematikájához. A digitális és a valós kép viszonya, a photoshop-effekt és a festék összecsengése jelenik meg munkáimon. A szórt festék viselkedhet blur-ként, vagy brush-ként, az egymásra épített rétegek layer-ként működnek árnyékokkal elválasztva, transparency- csúszkákkal behangolva.
Az image- karaktert azonban mégis elveszítik festményeim a kiállító térben, itt ugyanis törekszem az installálás során minél jobban előtérbe helyezni a vászon-festék-fa konstrukciók tárgyszerű mivoltát. A falsíkra helyezet képre, mint síkra tekintünk, mivel párhuzamos a fallal, hozzásimul, részévé válik. A faltól való eltávolítással, a fal manipulálásával azonban jobban kimozdítható a kép a térbe, nagyobb sikerrel tárggyá avanzsálhat. A kiállítás a festészeti problematikák tárgyalása mellett kísérletet tesz a kép-tárgy viszony árnyalására is különböző installálási szituációk megteremtésével. A tárlaton a legfrissebb munkák lesznek bemutatva, kivétel nélkül mindegyikkel most találkozhat először a közönség.

Nemes Márton